0
خدمات آنلاین امید ایرانیان | قوانین و مقررات

قوانین و مقررات طراحی سایت

قوانین مربوط به طراحی سایت بصورت کامل در قرارداد ذکر شده است ، سفارش طراحی سایت ، بهینه سازی وب سایت و تحلیل وب سایت منوط به پذیریش این قرارداد می باشد .

فایل قرارداد ( قرارداد طراحی تارنما خدمات آنلاین امید ایرانیان)

فرم پیوست ( فرم شماره یک – پیوست قرارداد طراحی تارنما )